Witamy na stronach Idea Ekotech Sp. z o.o.

Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu analiz oddziaływania akustycznego inwestycji na środowisko. Określamy zasięg hałasu projektowanych obiektów przemysłowych i sporządzamy opracowania, które mogą stanowić element prognozy, lub raportu oddziaływania danej inwestycji na środowisko oraz umożliwić podjęcie decyzji odnośnie jej lokalizacji.

Wykonujemy wielowariantowe obliczenia i dokonujemy optymalizacji usytuowania inwestycji oraz określamy poziom mocy akustycznej danego źródła hałasu w celu spełnienia norm wynikających z wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Dodatkowo świadczymy również usługi konsultingowe związane z projektowaniem obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko w tym w szczególności farm elektrowni wiatrowych.

Współpraca z naszą firmą na etapie projektowania umożliwi realizację inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.