Galeria

Przedstawiamy poniżej przykłady zrealizowanych inwestycji przygotowanych i nadzorowanych przez inżynierów z naszej firmy:

- wymiana słupa w napowietrznej linii średniego napięcia, wyprowadzenie linii kablowej,
- instalacja transformatora, przyłączenie do linii 15 kV,
- budowa stacji transformatorowej 110 kV/SN,
- budowa fundamentów i montaż turbin wiatrowych.